Koe-eläintoiminnan yhteistyöryhmä

 

KYTÖ, Koe-eläintoiminnan yhteistyöryhmä toimii opetusministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön perustamana.

KYTÖn tehtävänä on asetuskirjeen mukaan:

- koe-eläimiä käyttävän tutkimuksen, koulutuksen ja tiedottamisen koordinoiminen ja kehittäminen,
- koe-eläintoiminnan eettisten periaatteiden ja koe-eläinten hyvinvoinnin edistäminen, 

Yhteistyöryhmän tulee ottaa huomioon myös valmisteltavana olevan uuden koe-eläindirektiivin valmistelussa esille tulevat ja muut tarpeelliset näkökohdat.


KYTÖ kuuluu osana suomalaiseen tutkimuksen eettisen arvioinnin järjestelmään.


KYTÖn sisäiset sivut