medical

Lääkkeiden testaamisesta ja eläinkokeista

Blogissa käsitellään lääkkeiden testaamista ja eläinkokeita. Artikkeleissa valotetaan lääkkeen kehityskaarta ideasta aina myyntilupaan asti. Tämän kaaren yksi osa ovat eläinkokeet, joita blogissa avataan laajasti. Käymme läpi argumentteja eläinkokeiden puolesta ja niitä vastaan. Blogi käsittelee esimerkiksi sikojen, rottien ja hiirten käyttöä eläinkokeissa sekä sitä, mitä tuloksia tällaisista eläinkokeista on saatu.

 

Tietoa eläinkokeista

Eläinkokeet herättävät ihmisten keskuudessa paljon keskustelua. Sivuiltamme löydätkin erittäin laajasti tietoa erilaisista eläinkokeista ja myös siitä, millaisissa kokeissa eläimiä käytetään. Lääketiede onkin yksi suurimmista aloista, jossa käytetään eläinkokeita, mutta myös esimerkiksi kosmetiikkaa voidaan testata eläinkokeiden avulla. Pohdimme myös erilaisia korvaavia vaihtoehtoja eläinkokeille.

blue
mice

Eläinkokeita.

Hiiret ovat eläinkokeissa ehdottomasti suosituimpia eläimiä, sillä niiden elinikä on varsin lyhyt ja ne poikivat useamman kerran vuodessa. Sivuiltamme löydät runsaasti tietoa hiiristä ja niiden käytöstä eläinkokeissa. Tutkijat voivat esimerkiksi tilata eri kasvattamoista juuri tietynlaisia hiiriä, jotta ne sopisivat haluttuun tutkimukseen täydellisesti.

Siat

Myös sikoja käytetään koe-eläiminä, ja ne lukeutuvatkin nykyaikana kaikkein kiinnostavimpiin laboratorioeläimiin. Tarjoamme erilaista tietoa sioista sekä siitä, millaisia kokeita sikojen avulla voidaan nykypäivänä tehdä. Yksi suurimmista kysymyksistä eläinkokeissa on aina koe-eläinten kipu ja kivun hoito. Kerrommekin, millaiset kokeet ovat sioilla sallittuja ottaen huomioon niiden mahdollisesti tunteman kivun.

Tietoa erilaisista lääketieteellisistä testaus- ja koe-eläinmenetelmistä

Kyto käsittelee sivuillaan sitä, kuinka lääketieteelliset kokeet tehdään eläimiä tai ihmisiä käyttäen. Sivusto pohtii käytettyjen menetelmien hyötyjä ja haittoja, sekä sitä, mikä on sallittua lääketieteellisiä kokeita tehtäessä. Blogi käsittelee testaamista mahdollisimman monelta eri kantilta pyrkien antamaan lukijalle tietoa mahdollisimman kattavasti.