EU:n koe-eläindirektiivi uudistuu

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/63/EU, annettu 22 päivänä syyskuuta 2010, tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta:

julkaistu 20.10.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L276, s. 33-79:

suomeksi  

englanniksi 


EU-parlamentti hyväksyi neuvoston ehdotuksen koe-eläindirektiiviksi 8.9.2010.


Press release - myös suomeksi
Kysymyksiä ja vastauksia uudesta direktiivistä

Katso  tarkemmin EU-komission Laboratory Animals -sivulta

Euroopan unionin neuvosto antoi ehdotuksensa koe-eläindirektiivistä 3.6.2010:

englanniksi, myös komission sivulla
suomeksi


Komission ehdotus uudeksi koe-eläintoiminnan direktiiviksi
julkaistiin 5.11.2008:
Commission of the European communities, Brussels, COM(2008)543 final
Proposal for a directive of the European parliament and of the council on the protection of animals used for scientific purposes
Ehdotus suomeksi: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta , KOM(2008)543 lopullinen

 

< Takaisin > Tulosta sivu