KYTÖn SUOSITUKSIA, SELVITYKSIÄ, SEMINAAREJA JA MUUTA MATERIAALIA

KYTÖ 2010:

Seminaari 16.11.2010: Luonnonvaraiset eläimet koe-eläiminä: eettiset näkökohdat ja käytännön ongelmat
Ohjelma   
Esitykset

KYTÖ 2009
:

Koe-eläinten käyttöön liittyvät menettelyt, kun kyseessä ei ole eläinkoe
Liite 1 - Geenitekniikan lainsäädännön edellyttämät asiat
Liite 2 - Esimerkkilomake 1: Eläinten käytön kontrollointi ja kirjaaminen, kun toiminta ei vaadi eläinkoelupaa
Liite 3 - Esimerkkilomake 2: Hyvinvoinnin arviointi uutta gm-kantaa perustettaessa tai hankittaessa - kokeilulomake

Seminaari 29.9.2009: KYTÖ - ELLA - Valvira, Geenitekniikan ja koe-eläintoiminnan rajapinnat
Ohjelma
Valviran esitys: GM-eläimet ja -mikrobit eläintiloissa - mitä geenitekniikkasäädökset edellyttävät?
KYTÖn esitys: KYTÖn ohjeistus eläinten käytölle, joka ei edellytä eläinkoelupaa

KYTÖ 2008: Eläinkokeiden hyöty-haitta -arviointi - työryhmän raportti

KYTÖ 2007: Eläinten käyttäminen tutkimuksessa -esite

KYTÖ 2003: Ammattitaito koe-eläinten hyvinvoinnin turvana -esite< Takaisin > Tulosta sivu