KOE-ELÄINALAN KOULUTUS

Pätevyyden saavuttamiseksi tarvitaan asianmukaista koulutusta sekä sisällön että laajuuden suhteen.

Tutkijan kelpoisuutta varten järjestettävälle koe-eläinkurssille on annettu vaatimukset koe-eläinasetuksessa (KEA 20 §). 

FELASAN KOULUTUSSUOSITUKSET

Koe-eläinkurssien ja muiden ammattiryhmien osalta koe-eläinalan koulutuksessa noudatetaan Suomessa yleisesti FELASAn koulutussuosituksia. Suositukset on annettu kategorioittain:

A - koe-eläinten hoito,  B - eläinkokeita suorittavat,   C - tutkijat,  D- koe-eläinalan asiantuntijat


Suositukset alkuperäisinä löytyvät FELASAn sivuilta.
Kategoria A -suositukset on päivitetty 2010: oma linkki

Suositukset on suomennettu KYTÖn toteuttamana:  A & C (1995 julkaistu)  -   B   -   D 

FELASA on antanut 2010 myös suositukset jatkuvan koulutuksen toteuttamiselle koe-eläintoiminnassa.

KOULUTUSTA SUOMESSA:

C-kategoria: Tutkijoille tarkoitettuja koe-eläinkursseja järjestävät suurimmat yliopistot vuosittain sekä suomen-  että englanninkielisinä. Järjestäjinä toimivat tavallisesti yliopistojen koe-eläinkeskukset.

C-cat Course in English: Turku May 2011 -   Course schedule

B-kategoria: Osa yliopistojen koe-eläinkeskuksista tarjoaa myös B-kategorian kursseja.

Itä-Suomen yliopiston koe-eläinkeskus
Oulun yliopiston koe-eläinkeskus
Helsingin yliopiston koe-eläinkeskus
Turun yliopiston koe-eläinkeskus


A-kategoria: Koe-eläinhoitajien koulutuksen perustana ovat FELASAn suositusten lisäksi myös opetushallituksen laatimat ammattitutkintojen perusteet.
Valmistavaa koulututusta molempiin tutkintoihin järjestää Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti  Paraisilla.

El.hoitajien ammattitutkinnon perusteet - Koe-eläinhoitajien amm.tutkinnon osaamislista

Koe-el.hoitajien erikoisamm.tutk. perusteet  - Koe-eläinhoitajien erikoisamm.tutk. osaamislista

 

< Takaisin > Tulosta sivu