KYTÖn työryhmät

KYTÖ toimii vv 2008-2010 työryhmiin jakautuneena.

1. Koulutustyöryhmä, pj. Timo Nevalainen

KYTÖ osallistui FELASA 2010 -kongressin Ethical Footprint -workshop:n järjestämiseen.
Opetusministeriö myönsi workshop:lle avustusta workshop:n puheenjohtajien matkakuluihin.

V. 2009 toteutettiin kysely luonnonvaraisten eläinten käytöstä koe-eläiminä -kurssin tarpeellisuudesta. Tulosten perusteella toteutetaan seminaari 16.11.2010:

Luonnonvaraiset eläimet koe-eläiminä: eettiset näkökohdat ja käytännön ongelmat.


2. Etiikkatyöryhmä, pj. Hanna-Marja Voipio

V. 2009 toteutettiin koe-eläinlaitoksille tarkoitettu ohjeistus esimerkkilomakkeineen:
-ei-eläinkokeissa olevien eläinten käytön seurantaan ja  
-gm-eläinten hyvinvoinnin arviointiin 
Samasta teemasta yhteisseminaari KYTÖ-ELLA-Valvira 


3. Infotyöryhmä, pj. Ulla-Marjut Jaakkola


v. 2009 toteutettiin selvitys suurimpien koe-eläinlaitosten toiminnan indikaattoreista.
Suunniteltu koe-eläinlaitoksille kyselyä toiminnan nykytilasta ja tulevaisuudesta.

< Takaisin > Tulosta sivu