Eläinkokeet aiheuttavat kiivasta keskustelua

Eläinkokeita käytetään edelleen lääketeollisuudessa, vaikka suurimman osan eläinkokeista on todistettu olevan turhia. Yleisesti eläinkokeet ovat suosittuja uusien lääkkeiden kehittämisessä. Lääkkeen kehittäminen alkaa ideasta. Siitä lääkettä aletaan kehittämään ja sitä testataan eläimillä kehittämisen monessa eri vaiheessa. Hyväksymisprosessi ja myyntilupa heltiää yleensä 8-12 vuotta idean syntymisen jälkeen. Eläinkokeita käytetään niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Niitä käytetään myös muihin kuin lääketieteellisiin tarkoituksiin. On nimittäin normaalia, että myös kosmetiikkaa testataan eläimillä. Yleisimpiä koe-eläimiä ovat hiiret, kalat ja rotat, koska kaikkia näitä voi käyttää moniin eri kokeisiin.

Eläinkokeiden puolesta vai vastaan

post1aEläinkokeet herättävät paljon keskustelua. Toiset ovat eläinkokeiden puolesta ja toiset taas vastaan. Eläinkokeilla onkin monta eri puolta, eivätkä kaikki eläinkokeet ole ollenkaan tarpeellisia. Varmaa on myös se, että koe-eläimet ovat eläviä olentoja ja ne kärsivät välillä pitkiäkin aikoja eläinkokeiden vuoksi. Yleinen käytäntö on, että eläin lopetetaan aina eläinkokeen jälkeen. Eläinkokeille on pyritty löytämään korvaavia vaihtoehtoja. Yksi näistä ovat vapaaehtoiset sairaat, jotka haluavat kokeilla uusia lääkkeitä. Tällä saadaan tarkempia tuloksia, kun lääkkeitä käytetään suoraan sairastuneisiin ihmisiin ja nähdään, mitä reaktioita ne aiheuttavat.

Monet väittävät eläinkokeiden olevan pakollisia tieteen kehittymisen vuoksi. Suomessa eläinkokeita perustellaan myös sillä, että koe-eläimiä kohdellaan hyvin. 1600-luvun filosofi Rene Descartes väitti, ettei eläimillä ole mieltä, eivätkä ne tunne oikeaa kipua. Tällainen ajattelu levisi äkkiä muiden keskuuteen ja eläinkokeita alettiin käyttää yleisemmin. Myöhemmin näitä ajatuksia alettiin kuitenkin kyseenalaistamaan ja eläinten oikeuden levisivät kansan tietoisuuteen. 1900-luvun lopun filosofi Peter Singer toi esille näkökulman, jonka mukaan niin kauan kuin emme ole valmiita tekemään ihmiskokeita, emme voi myöskään käyttää eläimiä kokeisiin eettisyyden vuoksi.

post1c

Eläinkokeet lääketieteessä

Lääketiede on yksi suurimmista aloista, joilla eläinkokeita käytetään. Sadat miljoonat koe-eläimet joutuvat vuosittain kärsimään lääketeollisuuden kokeiden vuoksi. Eläinkokeita käytetään biologisissa, psykologisissa ja lääketieteellisissä perustutkimuksissa. Eläinkokeet jaetaan pääasiallisesti kolmeen ryhmään. Ne ovat tuotekehittely, turvallisuustestit sekä perustutkimus. Eläinkokeita sekä harjoittavat että tilaavat yleisesti valtion laitokset, kuten esimerkiksi yliopistot sekä lääkeyhtiöt ja kemianteollisuus. post1bKoe-eläiminä voidaan käyttää melko lailla mitä tahansa eläimiä aina kädellisistä selkärangattomiin. Toki selkärankaisten käyttö on paljon suositumpaa. Koiraroduista suosituin koe-eläinrotu on beagle. Se on pienikokoinen ja ystävällinen rotu, joten beagleja on helppo käsitellä.

Eläinkokeet jaetaan kolmeen eri kategoriaan. Luokat 1 ja 2 aiheuttavat eläimillä joko pientä tai suurempaa kipua ja kärsimystä. Koe tilastoitiin aina luokkaan 0, jos eläin lopetettiin heti kokeen jälkeen. Aikaisemmin kaikki kokeet täytyi tilastoida. Nykyisin nämä kolme eri kategoriaa ovat edelleen olemassa, mutta esimerkiksi luokan 0 eläinkokeita ei enää tilastoida mihinkään. Koska näitä ei tilastoida, ei eläinkokeiden käyttö näy tilastoissa. Kokeita tehdään siis paljon enemmän kuin mitkään tilastot näyttävät. Kaikkiin eläinkokeisiin täytyy hakea lupa ennen kokeen suorittamista. Lähes kaikki haetut eläinkoeluvat myönnetään.