Rotista on todettu olevan hyötyä aivotutkimuksissa

Aivotutkimuksia on ennenkin tehty rottien avulla, jolloin on tutkittu muuan muassa masennusta ja sitä, miten stressi vaikuttaa elimistöön. Myös syöpää ja sen mahdollisia hoitomuotoja on tutkittu hiirien ja rottien avulla. Yksi viimeisimmistä tutkimuksista tältä saralta on Jyväskylän yliopistossa tehty tutkimus siitä, miten liikunta vaikuttaa aivoihin.

Säännöllisen kuntoilun vaikutus

aivojen tutkiminen todistaa, että säännöllinen kuntoilu on hyväksi ihmisille. post4aTämän tutkimuksen kohteena olivat ikääntyneet ihmiset ja kunnon merkitys vanhuusiän neurodegeneratiivisille sairauksille altistumiselle. Tällaisiin sairauksiin luetaan esimerkiksi Parkinsonin tauti, Alzheimer ja MS-tauti. Säännöllistä kuntoilua on tutkittu myös rottien avulla. Aivotutkimuskeskus käytti tutkimuksessaan rottia saadakseen tarkempaa tietoa liikunnan vaikutusten syy-yhteyksistä. Tutkimuksessa verrattiin kovakuntoisia rottia ja rottia, joita ei ollut laitettu liikkumaan. Rottien suoriutumista mitattiin.

Kovan aerobisen kapasiteetin omaavat rotat olivat osaavampia ja pätevämpiä kuin rotat, jotka eivät olleet liikkuneet yhtä paljon. Aivojen rakennetta ja toimintaa ei ole kovinkaan helppo tutkia. Nykyteknologia tosin on tuonut apua tähänkin. Tutkijoilla oli käytössään yksi Suomen kolmesta MEG-laitteesta. MEG-laite tutkii magneettikenttiä, joita aivojen sähköinen toiminta tuottaa.

Kehon ja mielen yhteys

post4bStressi vaimentaa ihmisten immuunijärjestelmää ja altistaa ihmisiä sairauksille. Tätä testattiin rotilla ja niille syötettiin immuunivastetta lamauttavaa lääkettä, jonka seurauksena niiden immuunipuolustus lamaantui, ja ne menehtyivät helpommin sekä nopeammin. Ainakin pitkäaikaisella stressillä on todettu olevan ihmisille haitallista vaikutusta, koska silloin veren CHR-pitoisuus on korkea ja aivotoiminta näyttää erilaiselta. Rottakokeiden avulla on etsitty lääkitystä stressiperäisiin sairauksiin, kuten esimerkiksi masennukseen.

Mielen yhteyksiä ruumiin sairauksiin on tutkittu paljon, ja niillä on todettu olevan selkeä yhteys. Samoin liikunnan on todettu olevan hyödyllistä myös aivoille eikä vain pelkästään keholle.